Subsidie online hulpverlening

Subsidie voor internet en telefoon gebruik
Men kan bij sommige gemeenten subsidie aanvragen voor internet en telefoon gebruik wanneer deze gebruikt wordt voor ondersteuning, hulpverlening of het opdoen van sociale contacten. Voorwaarde is vaak wel dat cliënten een akkoord kunnen overleggen met toestemming (handtekening) van een huisarts of hulpverlenende instantie voordat zij in aanmerking komen voor een vergoeding van hun gemeente.

Een voorbeeld
Een cliënt is onder behandeling bij de GGZ en wil daarnaast met een online counselor in contact komen voor verdere ondersteuning. De aanvraag voor vergoeding moet door de cliënt worden ingediend bij de gemeente.

Aanvragen
Richt u zich tot het loket "inkomen ondersteuning / bijzondere kosten" van uw gemeente.

Het is de moeite van het onderzoeken waard om te kijken of dit ook in uw gemeente geldt. Houdt u wel rekening met de mogelijkheid dat er een medische verklaring wordt verlangd van een arts of psychiater.

Argumentatie
De belangrijkste argumentatie hiervoor is dat mensen met een psychiatrische achtergrond weinig kansen krijgen om anderen te ontmoeten en vaak ook beperkt zijn in hun communicatie met andere mensen. Daardoor is de kans om in een sociaal isolement te komen groot. Internet is juist voor hen een laagdrempelig communicatiemiddel waarbij ze minder last hebben van communicatieve beperkingen.

~~~

 
Therapie via internet is effectief

Persbericht, 30 Augustus 2007

Therapie via internet is effectief

Psychische hulp via internet biedt veel voordelen vergeleken met reguliere therapieën waarbij therapeut en patiënt elkaar zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid.

Internettherapieën zijn volgens de onderzoekers net zo effectief, maar veel goedkoper. Ook worden er meer mensen mee bereikt, omdat ze anoniem blijven en de deur niet uit hoeven. Via internet zijn onder meer verslavingen, depressies en angststoornissen goed te behandelen.

In NOVA zei een onderzoekster dat in de toekomst vier miljoen mensen gebruik zullen maken van internettherapieën.

 

Persoonlijke begeleiding en adviezen
Alida kan u via onderstaande telefoonnummers persoonlijk te woord staan.

Dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 22.00 uur. Maak een afspraak..

 

 Adviesbureau A.N.V. staat ingeschreven onder nummer 08125549 bij de KvK.